1_FUTUR.png

SPONSOR PRINCIPAL

PATROCINADORES

SALUTACIÓ XXII EDICIÓ

Benvingut i benvinguda a la 22 edició del "Tirant de Lletra" que en vespres del 9 d'octubre organitza indefugiblement NAJO RD ANA . De bell nou et convidem a participar en la lectura col-lectiva del Tirant lo Blanc, el classic més universal de les lletres valencianes, per palesar que som un poble amb una cultura i una llengua própies que ens singularitzen i ens diferencien. Sien el segle XVla cultura va cons­ tituir la millor arma perqué les valencianes i els valencians esdevinguérem un refe­ rent d'educació, coneixement, refinament i art arreu del món, pensem que a hores d'ara continua esdevenint la millor carta de presentació del nostre taranna, perqué la cultura en totes les seues expressions i manifestacions ens fa superar diferéncies, ens uneix i reuneix i, sens dubte, ens fa lliures i membres d'una col-lectivitat concreta i per aixó ens mostrem persistents any rere any a intervenir al respecte.

Llegiu, llegiu molt i si ho feuamb bona companyia molt millor.

SALUTACIÓ XXI EDICIÓ

Benvingut i benvinguda a la 20+1 edició del “Tirant de Lletra” que en vespres del 9 d’octubre organitza indefugiblement NA JORDANA. Un any més  us convoquem a la lectura col·lectiva del Tirant lo Blanc,  el clàssic més universal de les lletres valencianes, per fer palés que som un poble amb una cultura i una llengua pròpies que ens singularitzen i ens diferencien. Si en el segle XV la cultura va constituir la millor arma per convertir els valencians i les valencianes en un referent d’educació, coneixement, refinament i art arreu del món, pensem que a hores d’ara continua esdevenint la millor carta de presentació del nostre tarannà. La cultura ens fa superar diferències, ens unix i reunix i, sens dubte, ens fa lliures i membres d’una col·lectivitat i per això ens mostrem persistents any rere any. Llegiu, llegiu molt i si ho feu amb bona companyia molt millor.

VICENT ESTEVE CUELLO (EL COTO)

El 2020 ha sigut un any fatídic per a Na Jordana. Un any  ple de pèrdues irreparables i a les acumulades fins ara , se suma una altra nogenmenys dolorosa, la teua company, amic i faller Vicent Esteve Cuello, cancerber de la nostra seu social i presència constant al casal en dies més de “vi que de roses”, és a dir, de treball, rutina i quefer quotidià que no de festa.

Representantes

 

Monumentos

 

Tirant de Lletra